Giao dịch

Độ chênh lệch và Phí qua đêm

Hiệu của 2 giá giữa giá đặt mua và giá bán được gọi là "mức chênh lệch"Ví dụ: EUR / USD đang giao dịch ở mức giá BID là 1,28007 và giá ASK là 1,28021, hiệu của 2 số (1,4 pip) là mức chênh lệch. Khách hàng của Land-FX được hưởng lợi từ mức chênh lệch cạnh tranh cao có sẵn trên Thị trường OTC.

Cặp Báo giá Điểm Swap Tiền tệ
Mua Bán
Hot EUR/USD
Bid
1.0424
6.3
Ask
1.0430
-0.97 -0.72 USD
Hot GBP/USD
Bid
1.2093
9.8
Ask
1.2103
-0.89 -0.84 USD
Hot USD/JPY
Bid
135.18
5.5
Ask
135.23
-0.69 -0.88 JPY
Hot EUR/GBP
Bid
0.8608
9.2
Ask
0.8617
-0.8 -0.53 GBP
Hot XAU/USD
Bid
1,810.7
11.4
Ask
1,811.8
-1.95 -1.65 USD
Hot BRENT
Bid
110.47
50.0
Ask
110.97
-8.22 -3.84 USD
Hot US100
Bid
11,589
4.4
Ask
11,593
0 0 -

Ví dụ về tính toán phí qua đêm

Nếu bạn mua 1 lot USD/JPY qua đêm và vị thế được thực hiện trong 1 ngày, thì phí swap (chi phí giữ vị thế qua đêm) là:

  • Nếu tỷ lệ phí qua đêm tính trên 1 điểm cho lệnh Mua của USD/JPY = -0,24
  • Quy mô hợp đồng = 100.000 (1 Lot = 100.000 đơn vị tiền tệ được đặt tên đầu tiên)
  • Khoảng thời gian (Ngày) = 1
  • Tính toán phí qua đêm = -0,00024 * 100.000 * 1 = -24 JPY

Nếu áp dụng phí qua đêm cho tài khoản của bạn, đơn vị tiền tệ trong tài khoản của bạn là USD và USD/JPY là 123,456, thì cuối cùng tài khoản của bạn sẽ áp dụng -0.19 (USD) vào cuối ngày (21:59 GMT)