การเทรด

สเปรด

ราคาที่แตกต่างระหว่างราคาซื้อ และราคาขาย เรียกว่า สเปรด ตัวอย่างเช่น EUR/USD ราคาขายจะเป็น 1.28000 และราคาซื้อ 1.28017 ส่วนที่แตกต่างคือ สเปรด (1.7 pip)

ลูกค้า Land-FX จะได้รับสเปรดที่ดีจากตลาด

Pairs Quotes Swap Point Currency
Bid Ask Spread Long Short
AUD/CAD 0.9280 0.9286 5.3 -0.72 -0.72 CAD
AUD/CHF 0.6398 0.6401 2.9 -0.38 -0.68 CHF
AUD/JPY 74.2070 74.2350 2.8 -0.68 -0.63 JPY
AUD/NZD 1.0707 1.0710 3.7 -0.91 -0.92 NZD
AUD/USD 0.7032 0.7035 2.3 -0.51 -0.51 USD
CAD/CHF 0.6891 0.6895 4.1 -0.41 -0.74 CHF
CAD/JPY 79.9300 79.9670 3.7 -0.55 -0.7 JPY
CHF/JPY 115.95 115.98 3.1 -1.01 -0.66 JPY
EUR/AUD 1.6735 1.67390 3.2 -1.53 -1.36 AUD
EUR/CAD 1.5535 1.5540 4.9 -1.35 -0.86 CAD
EUR/CHF 1.0711 1.0713 2.1 -0.83 -0.85 CHF
EUR/CZK 27.211 27.313 1,014.4 -2.61 -1.58 CZK
EUR/DKK 7.4409 7.4439 30.0 -5.11 -5.01 DKK
EUR/GBP 0.90960 0.9098 2.9 -0.8 -0.53 GBP
EUR/HKD 9.1234 9.1250 16.3 -9.98 -5.95 HKD
EUR/HUF 363.73 366.32 25,950.4 -4.1 -1.29 HUF
EUR/JPY 124.21 124.23 2.3 -0.98 -0.78 JPY
EUR/MXN 25.017 25.028 105.4 -82.02 14.92 MXN
EUR/NOK 10.996 11.000 44.4 -8.46 -6.45 NOK
EUR/NZD 1.7922 1.7926 4.0 -1.75 -0.94 NZD
EUR/PLN 4.5768 4.5799 30.4 -4.81 -1.77 PLN
EUR/RUB 91.515 91.717 2,017.4 -360.01 -91.01 RUB
EUR/SEK 10.394 10.398 47.4 -9 -7.06 SEK
EUR/SGD 1.5978 1.5983 5.1 -1.52 -1.12 SGD
EUR/TRY 9.2871 9.2997 126.0 -50.89 -21.39 TRY
EUR/USD 1.1772 1.1773 1.8 -0.97 -0.72 USD
EUR/ZAR 19.498 19.518 200.4 -60.66 -4.26 ZAR
GBP/AUD 1.8396 1.8400 3.2 -1.41 -1.35 AUD
GBP/CAD 1.7077 1.7083 6.6 -1.29 -1.26 CAD
GBP/CHF 1.1773 1.1776 3.1 -0.62 -1.15 CHF
GBP/CZK 28.617 28.617 0.4 -2.67 -2.63 CZK
GBP/DKK 8.1120 8.1173 53.6 -4.46 -6.96 DKK
GBP/HKD 10.066 10.069 28.7 -13.18 -9.13 HKD
GBP/HUF 360.09 360.10 0.4 -4.36 -2.62 HUF
GBP/JPY 136.54 136.56 2.5 -1.05 -1.06 JPY
GBP/MXN 27.500 27.512 117.2 -87.94 16.66 MXN
GBP/NOK 12.087 12.091 46.2 -7.44 -11.16 NOK
GBP/NZD 1.9700 1.9706 5.6 -1.63 -1.38 NZD
GBP/PLN 5.02790 5.0551 272.4 -4.65 -3.01 PLN
GBP/SEK 11.425 11.431 60.3 -8 -9.2 SEK
GBP/SGD 1.7564 1.7569 5.1 -1.75 -1.67 SGD
GBP/TRY 10.208 10.222 143.5 -62.99 -32.33 TRY
GBP/USD 1.2940 1.2942 2.0 -0.89 -0.84 USD
GBP/ZAR 21.433 21.457 240.0 -64.44 -6.94 ZAR
NOK/SEK 0.9414 0.9505 90.4 -0.42 -1.06 SEK
NZD/CAD 0.8665 0.8671 5.9 -0.64 -0.74 CAD
NZD/CHF 0.5974 0.5977 3.3 -0.33 -0.67 CHF
NZD/JPY 69.2890 69.3210 3.2 -0.46 -0.63 JPY
NZD/SGD 0.8913 0.89180 4.9 -0.68 -0.79 SGD
NZD/USD 0.6566 0.6569 3.1 -0.46 -0.51 USD
USD/CAD 1.3196 1.3199 2.5 -0.99 -0.99 CAD
USD/CHF 0.9097 0.9099 1.9 -0.47 -1.19 CHF
USD/CNH 6.6768 6.6787 18.4 -13.73 -8.83 CNH
USD/CZK 23.091 23.186 946.4 -2.7 -1.5 CZK
USD/DKK 6.3202 6.3237 35.4 -3.35 -5.85 DKK
USD/HKD 7.7498 7.7502 3.8 -8.7 -3.76 HKD
USD/HUF 309.03 310.59 15,670.4 -3.41 -2.11 HUF
USD/ILS 3.7929 3.7930 0.4 -0.56 -0.7 ILS
USD/JPY 105.510 105.52 1.8 -0.69 -0.88 JPY
USD/MXN 21.250 21.259 87.8 -74.81 9.19 MXN
USD/NOK 9.3387 9.3455 68.7 -5.76 -7.4 NOK
USD/PLN 3.8761 3.8902 140.4 -3.62 -2.43 PLN
USD/RUB 77.783 77.935 1,514.4 -45.41 -15.07 RUB
USD/SEK 8.82730 8.8338 65.2 -6.47 -7.96 SEK
USD/SGD 1.3572 1.3576 3.7 -1.08 -1.19 SGD
USD/TRY 7.8877 7.8940 62.3 -47.71 -21.71 TRY
USD/ZAR 16.560 16.581 215.4 -53.63 -14.75 ZAR

ตัวอย่างค่าสวอป

หากมีการซื้อ USD/JPY 1 ล๊อตข้ามคืน 1 วัน ค่าสวอปในการถือข้ามคืนจะเป็น s :

  • ค่าสวอปในการซื้อ USD/JPY = -0.24
  • ขนาด 100,000( 1 ล๊อต = 100,000 จากค่าเงินที่เป็นฐาน)
  • จำนวนวัน = 1
  • การคำนวณ = -0.00024 * 100,000 * 1 = -24 JPY
  • เมื่อมีค่าสวอปเกิดขึ้น, ค่าเงินในบัญชีเทรดคือ USD และ USD/JPY is 123.456, ดังนั้นจึงเท่ากับ -0.19(USD) จะถูกหักในสิ้นวัน(16:59 GMT-05)