การเทรด

สเปรด

ราคาที่แตกต่างระหว่างราคาซื้อ และราคาขาย เรียกว่า สเปรด ตัวอย่างเช่น EUR/USD ราคาขายจะเป็น 1.28000 และราคาซื้อ 1.28017 ส่วนที่แตกต่างคือ สเปรด (1.7 pip)

ลูกค้า Land-FX จะได้รับสเปรดที่ดีจากตลาด

Pairs Quotes Swap Point Currency
Bid Ask Spread Long Short
AUD/CAD 0.9244 0.9244 0.0 -0.72 -0.72 CAD
AUD/CHF 0.6761 0.6761 0.0 -0.38 -0.68 CHF
AUD/JPY 81.3640 81.3640 0.0 -0.68 -0.63 JPY
AUD/NZD 1.0550 1.0550 0.0 -0.91 -0.92 NZD
AUD/USD 0.7361 0.7361 0.0 -0.51 -0.51 USD
CAD/CHF 0.7307 0.7307 0.0 -0.41 -0.74 CHF
CAD/JPY 87.8920 87.8920 0.0 -0.55 -0.7 JPY
CHF/JPY 120.15 120.15 0.0 -1.01 -0.66 JPY
EUR/AUD 1.5971 1.5971 0.0 -1.53 -1.36 AUD
EUR/CAD 1.4783 1.4783 0.0 -1.35 -0.86 CAD
EUR/CHF 1.0818 1.0818 0.0 -0.83 -0.85 CHF
EUR/CZK 25.563 25.563 0.0 -2.61 -1.58 CZK
EUR/DKK 7.4346 7.4346 0.0 -5.11 -5.01 DKK
EUR/GBP 0.8558 0.8558 0.0 -0.8 -0.53 GBP
EUR/HKD 9.1461 9.1461 0.0 -9.98 -5.95 HKD
EUR/HUF 359.04 359.04 0.0 -4.1 -1.29 HUF
EUR/JPY 130.08 130.08 0.0 -0.98 -0.78 JPY
EUR/MXN 23.570 23.570 0.0 -82.02 14.92 MXN
EUR/NOK 10.426 10.426 0.0 -8.46 -6.45 NOK
EUR/NZD 1.6856 1.6856 0.0 -1.75 -0.94 NZD
EUR/PLN 4.5627 4.5627 0.0 -4.81 -1.77 PLN
EUR/RUB 86.710 86.710 0.0 -360.01 -91.01 RUB
EUR/SEK 10.214 10.214 0.0 -9 -7.06 SEK
EUR/SGD 1.5988 1.5988 0.0 -1.52 -1.12 SGD
EUR/TRY 10.026 10.026 0.0 -50.89 -21.39 TRY
EUR/USD 1.1765 1.1765 0.0 -0.97 -0.72 USD
EUR/ZAR 17.447 17.447 0.0 -60.66 -4.26 ZAR
GBP/AUD 1.86500 1.86500 0.0 -1.41 -1.35 AUD
GBP/CAD 1.7260 1.7260 0.0 -1.29 -1.26 CAD
GBP/CHF 1.2636 1.2636 0.0 -0.62 -1.15 CHF
GBP/DKK 8.5949 8.5949 0.0 -4.46 -6.96 DKK
GBP/HKD 10.797 10.797 0.0 -13.18 -9.13 HKD
GBP/JPY 151.90 151.90 0.0 -1.05 -1.06 JPY
GBP/MXN 27.523 27.523 0.0 -87.94 16.66 MXN
GBP/NOK 12.145 12.145 0.0 -7.44 -11.16 NOK
GBP/NZD 1.9682 1.9682 0.0 -1.63 -1.38 NZD
GBP/PLN 5.3351 5.3351 0.0 -4.65 -3.01 PLN
GBP/SEK 11.929 11.929 0.0 -8 -9.2 SEK
GBP/SGD 1.8672 1.8672 0.0 -1.75 -1.67 SGD
GBP/TRY 11.724 11.724 0.0 -62.99 -32.33 TRY
GBP/USD 1.3737 1.3737 0.0 -0.89 -0.84 USD
GBP/ZAR 20.388 20.388 0.0 -64.44 -6.94 ZAR
NOK/SEK 0.9734 0.9734 0.0 -0.42 -1.06 SEK
NZD/CAD 0.8750 0.8750 0.0 -0.64 -0.74 CAD
NZD/CHF 0.6404 0.6404 0.0 -0.33 -0.67 CHF
NZD/JPY 77.0190 77.0190 0.0 -0.46 -0.63 JPY
NZD/SGD 0.94750 0.94750 0.0 -0.68 -0.79 SGD
NZD/USD 0.69700 0.69700 0.0 -0.46 -0.51 USD
USD/CAD 1.2557 1.2557 0.0 -0.99 -0.99 CAD
USD/CHF 0.91880 0.91880 0.0 -0.47 -1.19 CHF
USD/CNH 6.4675 6.4675 0.0 -13.73 -8.83 CNH
USD/CZK 20.725 20.725 0.0 -2.7 -1.5 CZK
USD/DKK 6.3127 6.3127 0.0 -3.35 -5.85 DKK
USD/HKD 7.7680 7.7680 0.0 -8.7 -3.76 HKD
USD/HUF 304.27 304.27 0.0 -3.41 -2.11 HUF
USD/JPY 110.49 110.49 0.0 -0.69 -0.88 JPY
USD/MXN 20.053 20.053 0.0 -74.81 9.19 MXN
USD/NOK 8.8342 8.8342 0.0 -5.76 -7.4 NOK
USD/PLN 3.8789 3.8789 0.0 -3.62 -2.43 PLN
USD/RUB 73.661 73.661 0.0 -45.41 -15.07 RUB
USD/SEK 8.6732 8.6732 0.0 -6.47 -7.96 SEK
USD/SGD 1.3594 1.3594 0.0 -1.08 -1.19 SGD
USD/TRY 8.5381 8.5381 0.0 -47.71 -21.71 TRY
USD/ZAR 14.824 14.824 0.0 -53.63 -14.75 ZAR

ตัวอย่างค่าสวอป

หากมีการซื้อ USD/JPY 1 ล๊อตข้ามคืน 1 วัน ค่าสวอปในการถือข้ามคืนจะเป็น s :

  • ค่าสวอปในการซื้อ USD/JPY = -0.24
  • ขนาด 100,000( 1 ล๊อต = 100,000 จากค่าเงินที่เป็นฐาน)
  • จำนวนวัน = 1
  • การคำนวณ = -0.00024 * 100,000 * 1 = -24 JPY
  • เมื่อมีค่าสวอปเกิดขึ้น, ค่าเงินในบัญชีเทรดคือ USD และ USD/JPY is 123.456, ดังนั้นจึงเท่ากับ -0.19(USD) จะถูกหักในสิ้นวัน(16:59 GMT-05)