การเทรด

สเปรด

ราคาที่แตกต่างระหว่างราคาซื้อ และราคาขาย เรียกว่า สเปรด ตัวอย่างเช่น EUR/USD ราคาขายจะเป็น 1.28000 และราคาซื้อ 1.28017 ส่วนที่แตกต่างคือ สเปรด (1.7 pip)

ลูกค้า Land-FX จะได้รับสเปรดที่ดีจากตลาด

Pairs Quotes Swap Point Currency
Bid Ask Spread Long Short
AUD/CAD 0.9668 0.9668 0.0 -0.72 -0.72 CAD
AUD/CHF 0.7108 0.7108 0.0 -0.38 -0.68 CHF
AUD/JPY 84.1040 84.1040 0.0 -0.68 -0.63 JPY
AUD/NZD 1.0814 1.0814 0.0 -0.91 -0.92 NZD
AUD/USD 0.7730 0.7730 0.0 -0.51 -0.51 USD
CAD/CHF 0.7347 0.7347 0.0 -0.41 -0.74 CHF
CAD/JPY 86.9110 86.9110 0.0 -0.55 -0.7 JPY
CHF/JPY 118.17 118.17 0.0 -1.01 -0.66 JPY
EUR/AUD 1.5481 1.5481 0.0 -1.53 -1.36 AUD
EUR/CAD 1.4975 1.4975 0.0 -1.35 -0.86 CAD
EUR/CHF 1.1016 1.1016 0.0 -0.83 -0.85 CHF
EUR/CZK 25.840 25.840 0.0 -2.61 -1.58 CZK
EUR/DKK 7.4340 7.4340 0.0 -5.11 -5.01 DKK
EUR/GBP 0.8650 0.8650 0.0 -0.8 -0.53 GBP
EUR/HKD 9.3063 9.3063 0.0 -9.98 -5.95 HKD
EUR/HUF 359.80 359.80 0.0 -4.1 -1.29 HUF
EUR/JPY 130.300 130.300 0.0 -0.98 -0.78 JPY
EUR/MXN 23.844 23.844 0.0 -82.02 14.92 MXN
EUR/NOK 10.018 10.018 0.0 -8.46 -6.45 NOK
EUR/NZD 1.6751 1.6751 0.0 -1.75 -0.94 NZD
EUR/PLN 4.5335 4.5335 0.0 -4.81 -1.77 PLN
EUR/RUB 90.621 90.621 0.0 -360.01 -91.01 RUB
EUR/SEK 10.098 10.098 0.0 -9 -7.06 SEK
EUR/SGD 1.5978 1.5978 0.0 -1.52 -1.12 SGD
EUR/TRY 9.6425 9.6425 0.0 -50.89 -21.39 TRY
EUR/USD 1.19790 1.19790 0.0 -0.97 -0.72 USD
EUR/ZAR 17.111 17.111 0.0 -60.66 -4.26 ZAR
GBP/AUD 1.7882 1.7882 0.0 -1.41 -1.35 AUD
GBP/CAD 1.7296 1.7296 0.0 -1.29 -1.26 CAD
GBP/CHF 1.2731 1.2731 0.0 -0.62 -1.15 CHF
GBP/CZK 28.617 28.617 0.0 -2.67 -2.63 CZK
GBP/DKK 8.7374 8.7374 0.0 -4.46 -6.96 DKK
GBP/HKD 10.756 10.756 0.0 -13.18 -9.13 HKD
GBP/HUF 360.09 360.09 0.0 -4.36 -2.62 HUF
GBP/JPY 150.58 150.58 0.0 -1.05 -1.06 JPY
GBP/MXN 27.508 27.508 0.0 -87.94 16.66 MXN
GBP/NOK 11.568 11.568 0.0 -7.44 -11.16 NOK
GBP/NZD 1.9363 1.9363 0.0 -1.63 -1.38 NZD
GBP/PLN 5.2291 5.2291 0.0 -4.65 -3.01 PLN
GBP/SEK 11.660 11.660 0.0 -8 -9.2 SEK
GBP/SGD 1.8446 1.8446 0.0 -1.75 -1.67 SGD
GBP/TRY 11.1350 11.1350 0.0 -62.99 -32.33 TRY
GBP/USD 1.3842 1.3842 0.0 -0.89 -0.84 USD
GBP/ZAR 19.757 19.757 0.0 -64.44 -6.94 ZAR
NOK/SEK 1.0054 1.0054 0.0 -0.42 -1.06 SEK
NZD/CAD 0.8919 0.8919 0.0 -0.64 -0.74 CAD
NZD/CHF 0.6559 0.6559 0.0 -0.33 -0.67 CHF
NZD/JPY 77.6490 77.6490 0.0 -0.46 -0.63 JPY
NZD/SGD 0.9512 0.9512 0.0 -0.68 -0.79 SGD
NZD/USD 0.7140 0.7140 0.0 -0.46 -0.51 USD
USD/CAD 1.2502 1.2502 0.0 -0.99 -0.99 CAD
USD/CHF 0.9195 0.9195 0.0 -0.47 -1.19 CHF
USD/CNH 6.5179 6.5179 0.0 -13.73 -8.83 CNH
USD/CZK 21.817 21.817 0.0 -2.7 -1.5 CZK
USD/DKK 6.1989 6.1989 0.0 -3.35 -5.85 DKK
USD/HKD 7.7693 7.7693 0.0 -8.7 -3.76 HKD
USD/HUF 300.28 300.28 0.0 -3.41 -2.11 HUF
USD/ILS 3.7929 3.7929 0.0 -0.56 -0.7 ILS
USD/JPY 108.76 108.76 0.0 -0.69 -0.88 JPY
USD/MXN 19.900 19.900 0.0 -74.81 9.19 MXN
USD/NOK 8.3428 8.3428 0.0 -5.76 -7.4 NOK
USD/PLN 3.7947 3.7947 0.0 -3.62 -2.43 PLN
USD/RUB 75.677 75.677 0.0 -45.41 -15.07 RUB
USD/SEK 8.4242 8.4242 0.0 -6.47 -7.96 SEK
USD/SGD 1.3338 1.3338 0.0 -1.08 -1.19 SGD
USD/TRY 8.0464 8.0464 0.0 -47.71 -21.71 TRY
USD/ZAR 14.291 14.291 0.0 -53.63 -14.75 ZAR

ตัวอย่างค่าสวอป

หากมีการซื้อ USD/JPY 1 ล๊อตข้ามคืน 1 วัน ค่าสวอปในการถือข้ามคืนจะเป็น s :

  • ค่าสวอปในการซื้อ USD/JPY = -0.24
  • ขนาด 100,000( 1 ล๊อต = 100,000 จากค่าเงินที่เป็นฐาน)
  • จำนวนวัน = 1
  • การคำนวณ = -0.00024 * 100,000 * 1 = -24 JPY
  • เมื่อมีค่าสวอปเกิดขึ้น, ค่าเงินในบัญชีเทรดคือ USD และ USD/JPY is 123.456, ดังนั้นจึงเท่ากับ -0.19(USD) จะถูกหักในสิ้นวัน(16:59 GMT-05)