การเทรด

สเปรด

ความแตกต่างระหว่างราคา Bid และราคา Ask เรียกว่า "สเปรด" ตัวอย่าง: EUR/USD ซื้อขายที่ราคา BID 1.28007 และราคา ASK 1.28021 ส่วนต่าง (1.4 pip) คือ สเปรด ลูกค้า Land-FX ได้รับประโยชน์จากสเปรดที่มีการแข่งขันสูงในตลาด OTC

Pairs Quotes Swap Point Currency
Long Short
Hot EUR/USD
Bid
1.0840
0.0
Ask
1.0840
-1.73 -0.41 USD
Hot GBP/USD
Bid
1.2332
0.0
Ask
1.2332
-1.44 -0.85 USD
Hot USD/JPY
Bid
132.78
0.0
Ask
132.78
4.2 -22.2 JPY
Hot EUR/GBP
Bid
0.8794
0.0
Ask
0.8794
-1.38 -0.86 GBP
Hot XAU/USD
Bid
1,968.7
0.0
Ask
1,968.7
-3.75 -1.08 USD
Hot BRENT
Bid
79.72
0.0
Ask
79.72
-8.22 -3.84 USD
Hot US100
Bid
13,200
0.0
Ask
13,200
-3.4 -7.7

ตัวอย่างการคำนวณ Swap

หากมีการซื้อ USD/JPY 1 lot ข้ามคืน 1 วัน ค่า Swap ในการถือข้ามคืนจะเป็น

  • ค่า swap ในการซื้อ USD/JPY = -0.24
  • ขนาด 100,000( 1 Lot = 100,000 จากค่าเงินที่เป็นฐาน)
  • จำนวนวัน = 1
  • การคำนวณ = -0.00024 * 100,000 * 1 = -24 JPY
  • เมื่อมีค่า swap เกิดขึ้น, ค่าเงินในบัญชีเทรดคือ USD และ USD/JPY is 123.456, ดังนั้นจึงเท่ากับ -0.19(USD) จะถูกหักในสิ้นวัน(16:59 GMT-05)