การเทรด

เวลาที่สามารถเทรดได้

ตามเวลา GMT เวลาเทรดแตกต่างกันไปทั่วโลก ตลาดนิวยอร์กเปิดตลาดเวลา 01:00 PM GMT ตลาดซิดนีย์เปิดเวลา 10:00 PM GMT ตลาดโตเกียวเปิดเวลา 00:00 AM จนถึงปิดเวลา 09:00 AM GMT ตลาดลอนดอนเปิดเวลา 8:00 AM และปิดเวลา 05:00 pm GMT ทำให้เทรดเดอร์ทั่วโลกสามารถมีส่วนร่วมในการเทรดได้ 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์

เวลาเปิดและปิดตลาดในการเทรดโฟเร็กแต่ละประเทศ

Open Time Close Time Daily Break
(Maintenance Time)
Remark
Forex 22:05 Sunday 22:00 Friday 22:00 - 22:05 All times New York(EDT) Time​Applies ​the ​Daylight Savings Time system of US
UK 22:05 Sunday 22:00 Friday 22:00 - 22:05 -
China 06:05 Monday 06:00 Saturday 06:00 - 06:05 -
Japan 07:05 Monday 07:00 Saturday 07:00 - 07:05 -
MENA.. 17:05 Sunday 17:00 Friday 17:00 - 17:00 -
Exceptional
EUR/RUB
USD/RUB
08:00 Monday 22:00 Friday 22:00 - 08:00 08:00 ~ 22:00 Daily. All times New York(EDT) Time​Applies ​the ​Daylight Savings Time system of US

* ระบบเวลา EDT ใช้กับระบบ Daylight Saving Time ของสหรัฐอเมริกา