Trading

Mga Oras ng Trading

Ang Forex Trading ay karaniwang magagamit sa loob ng 24 oras/5 araw sa isang linngo. Depende sa time zone, nagbubukas ang market sa oras na 9AM sa New York (EDT), 6PM sa Sidney, 8PM sa Tokyo, 4AM sa London, atbp.: napapailalim sa mga pagbabago sa lokal na panuntunan sa Daylight Savings.

Oras ng Pagbubukas at Pagsasara ng Forex Trading Bawat Bansa

Oras ng Pagbukas Oras ng Pagsara Pang-araw-araw
(Oras ng Maintenance)
Remark
Forex 22:05 Sunday 22:00 Friday 22:00 - 22:05 Ang basehan ng oras ay New York (EDT) at daylight savings time ng US.
UK 22:05 Sunday 22:00 Friday 22:00 - 22:05 -
China 06:05 Monday 06:00 Saturday 06:00 - 06:05 -
Japan 07:05 Monday 07:00 Saturday 07:00 - 07:05 -
MENA.. 17:05 Sunday 17:00 Friday 17:00 - 17:00 -
Bukod-tangi
EUR/RUB
USD/RUB
08:00 Monday 22:00 Friday 22:00 - 08:00 08:00 ~ 22:00 Araw-araw. Ang basehan ng oras ay New York (EDT) at daylight savings time ng US.

* Sa lahat ng oras, Oras ng New York(EDT)ang basehan ng sistema ng Daylight Savings Time ng US