Mở tài khoản

Tài khoản Thực
1

Điền vào

Thông tin Cá nhân/Công ty

2

Đăng ký

Thỏa thuận Khách hàng

3

Đăng ký

Tuyên bố Tiết lộ Rủi ro Bổ sung

Tiêu chuẩn

TàI KHOảN

 • Khoản tiền nạp tối thiểu 50 USD
 • Độ chênh lệch Tài khoản độ chênh lệch thấp nhất (Các cặp giao dịch chính: từ 1,7 pip)
 • Đòn bẩy Lên đến 1000:1
 • Hoa hồng $ 0

Chênh lệch Zero

TàI KHOảN

 • Khoản tiền nạp tối thiểu 100 USD
 • Độ chênh lệch Tài khoản độ chênh lệch thấp nhất (Các cặp giao dịch chính: từ 0,0 pip)
 • Đòn bẩy Lên đến 1000:1
 • Hoa hồng 0,4 pip/Lot

Cố định

TàI KHOảN

 • Khoản tiền nạp tối thiểu 300 USD
 • Độ chênh lệch Tài khoản độ chênh lệch cố định (EURUSD: 3.0 pip)
 • Đòn bẩy Lên đến 1000:1
 • Hoa hồng $ 0

Đăng ký Tài khoản Thực 1/2

 • Việc đăng ký tài khoản của bạn được thực hiện trên một kết nối an toàn
 • Thời gian ước tính để hoàn thành đăng ký của bạn là 2 phút
 • Vui lòng chỉ sử dụng các ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh để hoàn thành biểu mẫu sau.

Kiểu Chủ sở hữu

Thể loại Tài khoản

Thông tin cá nhân


Thông tin liên lạc