Giao dịch ký quỹ FX liên quan đến rủi ro. Các khoản lỗ có thể vượt quá số tiền nạp.

Minh bạch

Client 1 Client 2 Client 3 Client 4 Client 5
Land-FX STP Schematic Competitive Pricing No Dealing desk
Liquidity Providers
Settlement Bank:

Mức chênh lệch thấp nhất trong tất cả các sàn

0.6

EUR/USD
BID
103.213
ASK
103.213

0.6

USD/JPY
BID
103.213
ASK
103.213

0.6

GBP/USD
BID
103.213
ASK
103.213

0.6

USD/CHF
BID
103.213
ASK
103.213

0.6

USD/CAD
BID
103.213
ASK
103.213
 • 1000:1 Đòn bẩy
 • 24/7 Hỗ trợ
 • < 1hour Nạp tiền
  Rút tiền
 • 0.035s Thời gian
  Thực thi
 • $0 Phí
  Nạp tiền

Bản tin và nghiên cứu

Trading hours schedule for the Australia Day Public Holiday on 26 January 2022
Trading hours schedule for the Australia Day Public Holiday on 26 January 2022 All times ...
- Tin tức Công ty
18 January 2022
18 January 2022 powered by Land-FX Nothing important for today!   EUR...
- Nghiên cứu Thị trường & Thông tin
Wisebitcoin Shows Growth in its User Base Around the World
- Trên báo chí

Máy chủ Tài chính Mạnh mẽ của chúng tôi

Nhà tài trợ chính thức 2015-2021