Mở tài khoản

Khoản tiền nạp tối thiểu
US $10
Mức chênh lệch thấp nhất
0.9pip (EURUSD)
Đòn bẩy
Không giới hạn
Hoa hồng
$0
Mô tả
Tài khoản phổ biến nhất với điều kiện tốt nhất cho đa số các nhà giao dịch
Learn More
Khoản tiền nạp tối thiểu
1000 USD
Mức chênh lệch thấp nhất
0pip (EURUSD)
Đòn bẩy
Lên đến 1000:1
Hoa hồng
3 đô la /lô/1 chiều
Mô tả
Các tài khoản phổ biến với mức chênh lệch thấp nhất và phí cố định thấp trong thời gian thực cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp
Learn More
Khoản tiền nạp tối thiểu
US $10
Mức chênh lệch thấp nhất
0.9pip (EURUSD)
Đòn bẩy
Không giới hạn
Hoa hồng
$0
Mô tả
Tài khoản miễn phí hoán đổi phù hợp với người Hồi giáo.
Learn More