Giao dịch

Hợp đồng Chênh lệch (CFD)

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là hợp đồng phản ánh hoạt động của hợp đồng tương lai chỉ số cơ sở, với lãi hoặclỗ được tính bằng chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Phạm vi CFD của Land-FX bao gồm Kim loại (Vàng và Bạc), Dầu (Brent và Thô) và Chỉ số (German30,Stoxx50, CAC40, FTSE100, WallStreet30, US Tech 100 và SPX500).

  • Mua nếu bạn cho rằng thị trường sẽ đi lên, bán nếu bạn cho rằng thị trường sẽ giảm
  • Vị thế mở với mức ký quỹ từ 400 USD cho mỗi 1 lot - vì CFD là sản phẩm có đòn bẩy nên không cần phải trả giá trị đầy đủ của vị thế.
  • Không có phí tài chính nếu vị thế của bạn vẫn mở vào cuối phiên giao dịch
  • Không có phí hoa hồng đối với CFD chỉ số
  • Các sản phẩm CFD khác nhau có độ chênh lệch thấp hơn

Kim loại

Land-FX cung cấp CFD kim loại quý (vàng, bạc, v.v.) để bạn giao dịch với độ chênh lệch có tính cạnh tranh cao.
* XPD/USD và XPT/USD hiện không khả dụng

Symbol Standard Lot Point Value Per
Standard Lot
Currency Minimum Lot
Size
Spread From Leverage Trading Hours
(UK Time) *
XAU/USD 100 troy oz $1(USD) USD Mini Lot 2.0~3.5 up to 200:1 23:00~22:00
XAU/USD
(mini)
10 troy oz $0.1(USD) USD Mini Lot 2.0~3.5 up to 200:1 23:00~22:00
XAU/EUR 100 troy oz $1(EUR) EUR Mini Lot 2.0~3.5 up to 200:1 23:00~22:00
XAU/AUD 100 troy oz $1(AUD) AUD Mini Lot 2.0~3.5 up to 200:1 23:00~22:00
XAG/USD 500 troy oz $0.5(USD) USD Mini Lot 3.0~4.5 up to 200:1 23:00~22:00
XAG/AUD 500 troy oz $0.5(AUD) AUD Mini Lot 3.0~4.5 up to 200:1 23:00~22:00
XPD/USD 100 troy oz $1(USD) USD Mini Lot 12~14 up to 200:1 23:00~22:00
XPT/USD 50 troy oz $0.5(USD) USD Mini Lot 13~15 up to 200:1 23:00~22:00

Dầu & Khí

Land-FX cung cấp CFD Dầu. WTI (West Texas Intermediate)được gọi là ngọt nhẹ Texas và Brent Crude là một danh mục giao dịch chínhcủa dầu thô ngọt nhẹ.

Symbol Standard Lot Point Value Per
Standard Lot
Currency Minimum Lot
Size
Spread From Leverage Trading Hours
(UK Time) *
Brent 1,000 barrels $10(USD) USD Mini Lot 1 up to 100:1 01:00~22:00
Crude 1,000 barrels $10(USD) USD Mini Lot 0.9 up to 100:1 23:00~22:00
NGas 10,000 MMBTUs $10(USD) USD Mini Lot 1.5 up to 100:1 23:00~22:00

Chỉ số

Có thể giao dịch một số CFD chỉ số chính. German 30, CAC 40, UK 100, Phố Wall 30, US Tech 100 và Nikkei 225 chỉ là một số CFD chỉ số mà LAND-FX cung cấp.

Symbol Description Point Value Per
Standard Lot
Minimum Lot
Size
Spread From Required Margin Exchange Trading Hours
(UK Time) *
DE30 Germany30 1 EUR Mini 1.5 10% Eurex 23:05~21:55
EU50 Stoxx50 1 EUR Mini 1.5 0.5% Eurex 23:05~21:55
UK100 FTSE100 1 GBP Mini 1.5 0.5% NYSE
Euronext
23:05~21:55
FR40 CAC40 1 EUR Mini 1.5 0.5% NYSE
Euronext
23:05~21:55
JP225 Nikkei225 1,000 JPY Mini 1.5 0.5% TSE 23:05~21:55
AU200 ASE200 1 AUD Mini 1.5 0.5% ASE 23:05~21:55
US30 WallStreet30 1 USD Mini 1.5 0.5% CBOT 23:05~21:55
US100 US Tech100 1 USD Mini 1.5 0.5% CME 23:05~21:55
SP500 SPX500 10 USD Mini 1.5 0.5% CME 23:05~21:55
Spain35 IBEX35 1 EUR Mini 1.5 0.5% MSE 07:00~19:00
HK50 Hong Kong50 1 HKD Mini 1.5 0.5% SEHK 23:05~21:55

* Tất cả thời gian theo giờ New York (EDT) đều áp dụng hệ thống giờ Tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Hoa Kỳ.