การเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ


เกี่ยวกับเรา

การอยู่ภายใต้ข้อบังคับ

การอยู่ภายใต้ข้อบังคับ

Financial Conduct Authority(FCA)
Regulated Number : 709866

LandFX UK Ltd.ได้รับอนุญาตโดย Financial Conduct Authority (FCA), FRN: 709866 และได้รับอนุญาตให้จัดเก็บเงินลูกค้าเพื่อการลงทุนภายใต้กฏ CASS

FSCS & FOS

Land-FX UK ยังเป็นส่วนหนึ่งของ Financial Services Compensation Scheme(FSCS) และ inancial Ombudsman Service(FOS)ในอังกฤษซึ่งมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด

หน่วยงานกำกับดูแลเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

Land-FX ได้รับอนุญาตในการให้บริการด้านการลงทุนโดยผู้ประสานงานของ FCA ในเขตเศรษฐกิจยุโรป(EEA)

Austria

Financial Market Authority FMA

Finanzmarktaufsichtsbehorde

Belgium

Financial Services and Markets Authority (FSMA)

Autorite des services et marches financiers/Authoriteit voor Financiele Diensten en Markten

Bulgaria

Financial Supervision Commission (FSC)

Croatia

Croatian Financial Services Supervisory Agency

Cyprus

Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)

Czech Republic

Czech National Bank

Denmark

Financial Supervisory Authority (FSA)

Finanstilsynet

Estonia

Financial Supervisory Authority (FSA)

Finantsinspektsioon

Finland

Financial Supervisory Authority (FSA)

Finanssivalvonta

France

Autorite des Marches financiers (AMF)

Germany

Federal Financial Supervisory Authority

(BaFin - Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht)

Greece

Hellenic Capital Market Commission

Hungary

Central Bank of Hungary

Iceland

Financial Supervisory Authority (FSA)

Ireland

Central Bank of Ireland

Italy

Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa

Latvia

Financial and Capital Market Commission

Liechtenstein

Financial Market Authority

Lithuania

Bank of Lithuania

Luxembourg

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Malta

Malta Financial Services Authority (MFSA)

Netherlands

Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM)

Autoriteit Financiele Markten

Norway

Financial Supervisory Authority of Norway Finanstilsynet

Poland

Polish Financial Supervision Authority (KNF)

Polska Izba Ubezpieczen

Portugal

Portuguese Securities Market Commission (CMVM)

Romania

Romanian Financial Supervisory Authority

Slovakia

Ministry of Finance of the Slovak Republic (FSAP)

Slovenia

Securities Market Agency (ATVP)

ATVP Agencija za Trg Vrednostnih Papirjev

Spain

Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Sweden

Financial Supervisory Authority

Finansinspektionen, FI

Finance Services Authority (FSA)
Regulated Number: 23627 IBC 2016

Financial Services Authority (FSA) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่ควบคุมการให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร โดยหน่วยงานของประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์