Giới thiệu Chúng tôi

Chính sách Chống rửa tiền

Chính sách Chống rửa tiền

Rửa tiền là hành vi tham gia vào các giao dịch tài chính mà trong đó tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp được chuyển đổi thành tiền dường như thu được thông qua các phương tiện hợp pháp. Mục tiêu của hành động này là che giấu danh tính bất hợp pháp của bất kỳ công cụ tiền tệ nào bao gồm cả số tiền mặt. Đó là lý do tại sao luật pháp quốc gia và quốc tế quy định Công ty Landprime và các nhân viên của Công ty Landprime cố ý hoặc liều lĩnh tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến số vốn thu được bất hợp pháp đó là bất hợp pháp.

Các thủ tục đã thực hiện

Công ty Landprime thực hiện chính sách chống rửa tiền mạnh mẽ để đảm bảo rằng khách hàng của công ty sẽ được xác định những nghi ngờ như vậy theo một tiêu chuẩn nhất định để giảm thiểu những phức tạp về thủ tục cho những khách hàng chân chính và hợp pháp. Để thực hiện cam kết cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho các chính phủ chống lại các giao dịch tài chính bất hợp pháp như vậy, Công ty Landprime đã phát triển một hệ thống điện tử đáng tin cậy và công nghệ tiên tiến, hoàn toàn xác minh danh tính khách hàng của công ty và có thể duy trì bản ghi chi tiết về tất cả các giao dịch tài chính trước đó. Công ty Landprime đảm bảo theo dõi tất cả các hoạt động đáng ngờ và báo cáo mọi hoạt động này cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan. Đó là lý do tại sao công ty cung cấp sự bảo vệ pháp lý hoàn chỉnh cho những khách hàng chia sẻ dữ liệu tài chính bí mật với công ty. Để ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp liên quan, Công ty Landprime không thực hiện các giao dịch tiền mặt cho dù là nạp tiền hay rút tiền. Công ty của chúng tôi có quyền đình chỉ bất kỳ giao dịch nào nếu phát hiện có nghi ngờ rửa tiền.

Chế độ Tuân thủ

Giống như các tổ chức tài chính khác, Công ty Landprime cũng đã thiết lập một chế độ tuân thủ để đáp ứng các yêu cầu pháp lý chính thức của công ty. Điều này bao gồm việc bổ nhiệm một Cán bộ tuân thủ, hoạch định chính sách, đánh giá thường xuyên việc thực hiện và tác động của chúng và đào tạo tuân thủ chuyên nghiệp cho các nhân viên chế độ tuân thủ. Công ty Landprime cũng đảm bảo cập nhật thường xuyên các hệ thống điện tử của công ty theo các quy tắc và các quy định hiện đại được phát triển nhằm mục đích kiểm tra tinh vi hơn để theo dõi hành vi rửa tiền và các hành vi tội phạm tài chính khác. Công ty Landprime cung cấp đào tạo chuyên môn cho nhân viên của Công ty để theo dõi các hoạt động bất hợp pháp đó và sử dụng các hệ thống công nghệ hiện đại, là một phần trong các chính sách thiết yếu của Công ty Landprime.

Tiết lộ Bổ sung

Identification
In order to fully comply with anti-money laundering laws, Landprime Ltd. demands two kinds of documents for the satisfactory identification and verification of customers' account. The first one is a government issued document with a photo of the customer on it. It can be a passport, driving license or regular ID card which must be issued by the government. The second one is any bill or document with the complete name and address information on it. It can be a utility bill, bank statement, affidavit or any other type of bill which contains the correct personal information (name and address). The proof of address must not be more than 3 months old. Moreover, Landprime Ltd. requires an electronic signed application form submission. Customers are also required to inform Landprime Ltd. if there are any changes to their personal information. In case documents are in a non-western language, they must first be translated into English by any official translator and this translated copy must be duly signed and stamped by that translator and submitted along with other related documents and clients' photo on it

Deposits and Withdrawals
In case of money deposits the sender name must match the name of customer present in Landprime Ltd. record. No third party mediation is allowed in this case so Mr. A cannot deposit money from his name for Mr. B. Similarly, in case of a money withdrawal, the recipient’s name must match the name of the account holder they are withdrawing money from. If the transaction is online money, then funds will only be withdrawn through same online transfer system to the same account from where it has been transferred.