การเทรด

สเปรด

ความแตกต่างระหว่างราคา Bid และราคา Ask เรียกว่า "สเปรด" ตัวอย่าง: EUR/USD ซื้อขายที่ราคา BID 1.28007 และราคา ASK 1.28021 ส่วนต่าง (1.4 pip) คือ สเปรด ลูกค้า Land-FX ได้รับประโยชน์จากสเปรดที่มีการแข่งขันสูงในตลาด OTC

Pairs Quotes Swap Point Currency
Long Short
Hot EUR/USD
Bid
0.9795
1.3
Ask
0.9796
-0.97 -0.72 USD
Hot GBP/USD
Bid
1.1160
2.4
Ask
1.1162
-0.89 -0.84 USD
Hot USD/JPY
Bid
144.92
1.2
Ask
144.94
-0.69 -0.88 JPY
Hot EUR/GBP
Bid
0.8776
1.5
Ask
0.8777
-0.8 -0.53 GBP
Hot XAU/USD
Bid
1,711.9
3.5
Ask
1,712.2
-1.95 -1.65 USD
Hot BRENT
Bid
94.11
26.0
Ask
94.37
-8.22 -3.84 USD
Hot US100
Bid
11,446
3.5
Ask
11,449
-3.4 -2.95

ตัวอย่างการคำนวณ Swap

หากมีการซื้อ USD/JPY 1 lot ข้ามคืน 1 วัน ค่า Swap ในการถือข้ามคืนจะเป็น

  • ค่า swap ในการซื้อ USD/JPY = -0.24
  • ขนาด 100,000( 1 Lot = 100,000 จากค่าเงินที่เป็นฐาน)
  • จำนวนวัน = 1
  • การคำนวณ = -0.00024 * 100,000 * 1 = -24 JPY
  • เมื่อมีค่า swap เกิดขึ้น, ค่าเงินในบัญชีเทรดคือ USD และ USD/JPY is 123.456, ดังนั้นจึงเท่ากับ -0.19(USD) จะถูกหักในสิ้นวัน(16:59 GMT-05)