Giao dịch

Nhà cung cấp Thanh khoản

Tính thanh khoản cao nhất cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối. Land-FX đã xây dựng mối quan hệ dựa trên sự minh bạch với các ngân hàng hàng đầu nổi tiếng và với các tổ chức tài chính khác, thêm họ vào nhóm tổng hợp để cung cấp mức giá cạnh tranh tốt nhất cho tất cả khách hàng của chúng tôi. Land-FX có thể cung cấp cho bạn Tính thanh khoản phù hợp trong 24 giờ/5 ngày một tuần cho tất cả các nhu cầu giao dịch của bạn.


  • Receive Liquidity and Quotes

  • Providing The Best Prices