Giao dịch

Mạng Truyền thông Điện tử (ECN)

LAND-FX cung cấp môi trường giao dịch ECN thực sự

Land-FX cung cấp cho tất cả khách hàng mức giá tốt nhất tại mọi thời điểm.Giao dịch trong điều kiện tốt nhất với mức giá Liên ngân hàng cạnh tranh nhất.


  • Độ chênh lệch: thấp nhất là 0,0 pip
  • Độ chênh lệch Vàng giao ngay: từ 2 pip
  • Đòn bẩy: lên đến 1000:1
  • Khoản tiền nạp tối thiểu: 1.000 USD
  • Giao dịch phòng ngừa rủi ro : CÓ
  • Lot tối thiểu : từ 0,01 lot.
  • Hoa hồng : 0,3 pip/Lot

Land-FX ECN và Môi trường bàn giao dịch

Đặc tính Mạng Truyền thông Điện tử (ECN) Bàn giao dịch Giải thích
Truy cập Trực tiếp Liên ngân hàng

ECN kết nối bạn trực tiếp với báo giá Liên ngân hàng thay vì môi trường bàn giao dịch để tìm kiếm giá tốt nhất.

Yêu cầu cung cấp đặt lệnh lại

Land-FX không cung cấp dịch vụ báo giá lại trong môi trường bàn giao dịch của chúng tôi.

Giao dịch tin tức tài chính

Bàn giao dịch Land-FX tạo điều kiện cho các giao dịch theo sự kiện (tin nóng), nhưng nó có thể không có sẵn cho các nhà giao dịch ECN.

Xử lý chậm trễ

Bàn giao dịch Land-FX cam kết không có sự chậm trễ trong thực hiện giao dịch.