Suporta

Serbisyo para sa kostumer

Para sa mga katanungan sa e-mail, mangyaring punan ang impormasyon sa ibaba. Mapupunta ka sa corporate help desk.
Karamihan sa mga katanungan ay matutugunan sa loob ng 24 na oras.

Kung mayroong katanungan sa telepono, mangyaring makipag-ugnayan sa aming tanggapan. Ang aming kawani ay magiging malugod na tutulong sa anumang paraan sa abot ng aming makakaya. Oras ng operasyon sa pagitan ng 9am - 5pm GMT Lunes hanggang Biyernes.
Kung mayroon kang mga katanungan sa oras na ito (i.e. gabi at katapusan ng linggo), mangyaring magpadala ng isang e-mail o mag-iwan ng mensahe.
Sasagot kami sa lalong madaling panahon.