Suporta

Serbisyo para sa kostumer

Para sa mga katanungan sa e-mail, mangyaring punan ang impormasyon sa ibaba. Mapupunta ka sa corporate help desk.
Karamihan sa mga katanungan ay matutugunan sa loob ng 24 na oras.

LAND-FX (+44) 20 7193 9990

Kung mayroong katanungan sa telepono, mangyaring makipag-ugnayan sa aming tanggapan. Ang aming kawani ay magiging malugod na tutulong sa anumang paraan sa abot ng aming makakaya. Oras ng operasyon sa pagitan ng 9am - 5pm GMT Lunes hanggang Biyernes.
Kung mayroon kang mga katanungan sa oras na ito (i.e. gabi at katapusan ng linggo), mangyaring magpadala ng isang e-mail o mag-iwan ng mensahe.
Sasagot kami sa lalong madaling panahon.