Quan hệ đối tác

Nhãn trắng

Chương trình Nhãn trắng của Land-FX cho phép các đối tác cung cấp giao dịch trực tuyến thông qua giải pháp tích hợp một cửa. Công nghệ này tạo cơ hội tạo ra doanh thu cho các đối tác thông qua hoa hồng giao dịch. Chương trình Nhãn trắng không có chi phí thực hiện trực tiếp, và nó đi kèm với sự hỗ trợ đầy đủ của văn phòng. Land-FX hướng dẫn đối tác thông qua các sự kiện bán hàng, marketing, các thành phần công nghệ thông tin, cho phép hoạt động kinh doanh thành công. Hơn nữa, đối tác không có chi phí bảo trì trực tiếp liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của công nghệ. Mục tiêu của Land-FX là cung cấp cho các đối tác của chúng tôi các giải pháp độc đáo và được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh của họ, cung cấp cho khách hàng các giải pháp giá trị gia tăng. Quá trình triển khai hoàn chỉnh Chương trình Nhãn trắng tiêu chuẩn mất chưa tới 3 tuần, từ khi đăng ký đến khi ra mắt. Là công ty hàng đầu trong ngành Forex, Land-FX cung cấp cho các đối tác của chúng tôi lợi ích từ thương hiệu và danh tiếng trên toàn thế giới của chúng tôi. Giải pháp đồng thương hiệu của chúng tôi cho phép đối tác cung cấp bản sắc thương hiệu.

Thực hiện

Lịch trình Triển khai


TUẦN 1
Đào tạo nhân viên của đối tác

TUẦN 2
Thiết lập văn phòng hỗ trợ

TUẦN 3
Hoàn thiện và Ra mắt

Lịch trình Hoạt động


TUẦN 1
Các hoạt động Triển khai& Mức hoạt động

TUẦN 2
Các cập nhật về dịch vụ

TUẦN 3
Đánh giá lần đầu

Văn phòng hỗ trợ

 • Các mô hình chia sẻ doanh thu cạnh tranh
 • Giả định bạn không có rủi ro thị trường
 • Giao dịch Công bằng và Minh bạch
 • Nguồn cấp dữ liệu duy nhất cho mọi khách hàng của bạn
 • Không có phí và không có thao túng
 • Thực thi với độ trễ thấp
 • Độ chênh lệch giá chặt chẽ nhất
 • Không có chi phí triển khai trực tiếp
 • Lên và chạy nhanh chóng
 • Văn phòng có thể tùy chỉnh
 • Cơ sở vật chất cho đối tác - Phục vụ cho Người quản lý tài sản

Lợi ích và Dịch vụ liên quan

 • Giám sát các chức năng trong thời gian thực
 • Báo cáo
 • Bảo mật dữ liệu khách hàng
 • Hoàn toàn có quyền truy cập vào các công cụ quản lý
 • Có các hoạt động Ghi có/Ghi nợ
 • Có các tùy chọn tạo tài khoản đầy đủ
 • Quản lý tài khoản thế chấp
 • Tạo bản đồ hoa hồng
 • Quản lý việc giới thiệu các đại lý, người quản lý bên ngoài và hồ sơ khách hàng

Đơn tham gia Nhãn trắng


CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image