Quan hệ đối tác

Chương trình Người giới thiệu nhà môi giới (IB)


Quảng cáo

Land-FX hỗ trợ các giải pháp quảng cáo hiệu quả cho chương trình IB. Sản xuất Banner Miễn phí - Land-FX cung cấp thiết kế banner có thể tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu bản địa. Land-FX cũng hỗ trợ quảng cáo trên Internet cho các quốc gia mà IB cư trú. Land-FX có thể bổ sung thêm chi phí quảng cáo sau quá trình xem xét. Chính sách của Land-FX là giúp các IB thiết lập chỗ đứng trên thị trường tương ứng của họ.


Văn phòng Chi nhánh

Land-FX cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ cho chương trình IB của chúng tôi. Khi chúng tôi nhận thấy cơ hội phát triển ở những thị trường mà chúng tôi phục vụ, chúng tôi sẽ thành lập các văn phòng chi nhánh mới cho các IB. Các vị trí Giám đốc Chi nhánh sẽ được trao cho các IB có thành tích tốt. Văn phòng Chi nhánh sẽ hoạt động tự chủ với sự hỗ trợ tài chính đầy đủ từ Trụ sở chính của Land-FX.


Nhãn trắng

Land-FX có thể thiết lập cổng Nhãn trắng cho những IB có mạng lưới marketing xuất sắc. Nó cho phép các IB tự xây dựng thương hiệu như nhận dạng doanh nghiệp của riêng họ trong phạm vi FDM của Land-FX cung cấp. Land-FX cung cấp sự hỗ trợ cho tất cả các lĩnh vực bao gồm hoạt động, marketing & trung tâm khách hàng, và chiến lược kinh doanh.

Những lợi ích của Land-FX

Trang web IB cá nhân là gì?
Trang Web cá nhân được Land-FX cung cấp đặc biệt. Đây là Công cụ mạnh mẽ và hiệu quả nhất để xem nhanh trạng thái của Khách hàng và theo dõi trong thời gian thực thông qua Điện thoại di động và truy cập vào Trang web.

Tài khoản IB là gì?
Chương trình này hiển thị tiền hoa hồng được tạo ra từ khách hàng theo thời gian thực trên tài khoản MT4, sẽ được theo dõi bởi Số tài khoản. Tài khoản được cung cấp cho tất cả IB của Land-FX, để được kiểm tra và giám sát trong thời gian thực.

Chương trình Nhà quản lý là gì?
Chương trình Nhà quản lý cho phép IB xem và kiểm tra các giao dịch theo thời gian thực, lịch sử giao dịch, số dư tài khoản của khách hàng, các khoản tiền nạp và rút tiền cũng như trạng thái của tài khoản. Chương trình này thường được cung cấp cho các khách hàng của Nhãn trắng. Land-FX sẽ cung cấp Chương trình này cho IB có từ 30 khách hàng trở lên.


Đơn đăng ký tham gia IB