Giao dịch ký quỹ FX liên quan đến rủi ro. Các khoản lỗ có thể vượt quá số tiền nạp.

Minh bạch

Client 1 Client 2 Client 3 Client 4 Client 5
Land-FX STP Schematic Competitive Pricing No Dealing desk
Liquidity Providers
Settlement Bank:

Độ chênh lệch thấp nhất

0.6

EUR/USD
BID
103.213
ASK
103.213

0.6

USD/JPY
BID
103.213
ASK
103.213

0.6

GBP/USD
BID
103.213
ASK
103.213

0.6

USD/CHF
BID
103.213
ASK
103.213

0.6

USD/CAD
BID
103.213
ASK
103.213
 • 1000:1 Đòn bẩy
 • 24/7 Hỗ trợ
 • < 1hour Nạp tiền
  Rút tiền
 • 0.035s Thời gian
  Thực thi
 • $0 Phí
  Nạp tiền

Tin tức & Nghiên cứu

Trading hours schedule for the 2021 US Thanksgiving Holiday
Trading hours schedule for the 2021 US Thanksgiving Holiday All times are UK (GMT) Time,...
- Tin tức Công ty
30 November 2021
30 November 2021 powered by Land-FX Nothing important for today!   ...
- Nghiên cứu Thị trường & Thông tin
Wisebitcoin Shows Growth in its User Base Around the World
- Trên báo chí

Máy chủ Tài chính Mạnh mẽ của chúng tôi

Nhà tài trợ chính thức 2015-2021