Pondo

Kaligtasan at Seguridad ng Pondo

Bilang isang kliyente ng Land Prime, nakatitiyak ka na ligtas ang iyong mga pondo.
Pinangangalagaan namin ang lahat ng pera ng mga kliyente sa pamamagitan ng mga nangungunang tier ng mga bangko at mayroong mga trust letters sa lugar sa bawat isa sa mga bangko na ito upang matiyak na ang pera ng aming mga kliyente ay manatiling nakahiwalay mula sa mga pag-aari ng bangko. Ginagamit namin ang aming sariling mga pondo para sa hedging trades ng kliyente, at hindi kami nakikipag - ugnayan sa anumang proprietary trading.

Client 1 Client 2 Client 3 Client 4 Client 5
Land Prime STP Schematic Competitive Pricing No Dealing desk
Liquidity Providers
Settlement Bank: