Quỹ

Phí

  • Rút tiền qua Thẻ Tín dụng/Thẻ ghi nợ (Visa & MasterCard) được xử lý trong vòng 4 đến 7 ngày làm việc, rút tiền theo phương thức này phải được thực hiện qua cùng ngân hàng hoàn tiền với Thẻ tín dụng
  • Số tiền rút qua Thẻ tín dụng (VISA, Master) tối đa bằng số tiền được nạp qua cùng một Thẻ tín dụng.
  • Rút tiền qua chuyển khoản ngân hàng thường mất từ ​​2 đến 5 ngày làm việc để đến tài khoản khách hàng
  • Mọi khoản tiền nạp trên 100 USD sẽ được miễn phí nạp tiền
    (Nếu khối lượng giao dịch của bạn không đủ, bạn có thể bị trừ trước phí nạp tiền)
Phương thức Phí Nạp tiền Phí Rút tiền
Miễn phí Không mất phí
(Phí được áp dụng cho ngân hàng thụ hưởng)
Miễn phí Miễn phí
Miễn phí Áp dụng phí 0,3 USD + 2,5% mỗi giao dịch
Miễn phí Áp dụng phí 2% (tối thiểu 1 USD, tối đa 30 USD)
cho mỗi giao dịch
Miễn phí Áp dụng phí 1% cho mỗi giao dịch
Miễn phí Miễn phí
Miễn phí Áp dụng phí 1,99% cho mỗi giao dịch
Miễn phí Áp dụng phí 0,8% cho mỗi giao dịch

Điều kiện Quay vòng

Nạp tiền (GBP, EUR, USD) Điều kiện Quay vòng
100 2Lot
200 4Lot
500 10Lot
1,000 20Lot
5,000 100Lot
10,000 200Lot

Lưu ý

Có thể áp dụng phí giao dịch dựa trên khối lượng giao dịch.
- Thông tin phí hoa hồng nạp tiền - Được Land Prime đài thọ

Nhật Bản, Ấn Độ, Brazil, Argentina 4.4% + $0.29 $0
Các nước khác
(Ngoại trừ Nhật Bản, Ấn Độ, Brazil, Argentina)
3.9% + $0.29 $0