การฝากและการถอน

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการฝากและการถอน

  • บัตรเครดิต(VISA, Master) ใช้เวลาในการถอนประมาณ 4 ถึง 5 วันทำการ, การถอนต้องถอนผ่านบัตรเดิมที่ได้ฝากเข้ามาเท่านั้น
  • การถอนผ่านบัตรเครดิต (VISA, Master) ต้องถอนเท่ากับจำนวนที่ได้ฝากเข้ามาโดยใช้ the บัตรเดิมเท่านั้น
  • การถอนผ่านธนาคารโดยปกติ ใช้เวลา 2-5 วันทำการ ที่จะถึงบัญชีธนาคารลูกค้า
  • ค่าธรรมเนียมการฝากต่างๆจะถูกยกเว้นหากฝากเงินเกิน $100.
ช่องทาง ค่าธรรมเนียมการฝาก ค่าธรรมเนียมการถอน
ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม 0.3USD + 2.5% (max 35usd)per transaction applies
ไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 2% ต่อธุรกรรม ต่ำสุด 1 ดอลลาห์สูงสุด 30 ดอลลาห์ต่อครั้ง
ไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 1% ต่อธุรกรรม
ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 0.5% ต่อธุรกรรม
ไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 0.8% ต่อธุรกรรม

หมายเหตุ

Transaction fee can be applied based on trading volume.
- Deposit commission information - Covered by Land-FX

ญี่ปุ่น อินเดีย บราซิล อาเจนตินา 4.4% + $0.29 $0
ประเทศอื่นๆ
ยกเว้น(ญี่ปุ่น อินเดีย บราซิล อาเจนตินา)
3.9% + $0.29 $0