ฝากถอน

ค่าธรรมเนียม

  • บัตรเครดิต(VISA, Master) ใช้เวลาในการถอนประมาณ 5 ถึง 10 วันทำการ, การถอนต้องถอนผ่านบัตรเดิมที่ได้ฝากเข้ามาเท่านั้น
  • การถอนผ่านบัตรเครดิต (VISA, Master) ต้องถอนเท่ากับจำนวนที่ได้ฝากเข้ามาโดยใช้ บัตรเดิมเท่านั้น
  • ส่วนของธนาคารไทยนั้น จะใช้เวลา 1 วันทำการ
  • ค่าธรรมเนียมการฝากต่างๆจะถูกยกเว้นหากฝากเงินเกิน $100.
    (หากมีปริมาณการซื้อขายไม่เพียงพอ ค่าธรรมเนียมการฝากถอนเงินที่ได้รับการยกเว้นจะถูกหักออกตอนถอนเงิน)
ช่องทาง ค่าธรรมเนียมการฝาก ค่าธรรมเนียมการถอน
ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
(ค่าธรรมเนียมธนาคารปลายทางต่างหาก)
ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 0.3 USD + 2.5% ต่อธุรกรรม
ไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 2% ต่อธุรกรรม ต่ำสุด 1 ดอลลาห์สูงสุด 30 ดอลลาห์ต่อครั้ง
ไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 1% ต่อธุรกรรม
ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 1.99% ต่อธุรกรรม
ไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 0.8% ต่อธุรกรรม

Round Turn Condition

Deposit(GBP,EUR,USD) Round Turn Condition
100 2Lot
200 4Lot
500 10Lot
1,000 20Lot
5,000 100Lot
10,000 200Lot

หมายเหตุ

Transaction fee can be applied based on trading volume.
- Deposit commission information - Covered by Land-FX

ญี่ปุ่น อินเดีย บราซิล อาร์เจนตินา 4.4% + $0.29 $0
ประเทศอื่นๆ
ยกเว้น(ญี่ปุ่น อินเดีย บราซิล อาร์เจนตินา)
3.9% + $0.29 $0