Tungkol sa Amin

Regulasyon

Regulasyon

Finance Services Authority (FSA)
Regulated Number: 23627 IBC 2016

Kinokontrol at pinangangasiwaan ng Financial Services Authority ang pandaigdigang sektor ng serbisyong pinansyal at ang mga institusyong pinansyal sa bangko alinsunod sa iba't ibang pamamahala ng batas at pinakamahusay na internasyonal na mga kasanayan upang matiyak na ang mga sektor na ito ay may kagalang-galang at makakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya at panlipunan ng St. Vincent at ang Grenadines