Mengenai Kami

Peraturan

Peraturan

Finance Services Authority (FSA)
Regulated Number: 23627 IBC 2016

Financial Service Authority (FSA) mengawal selia dan menyelia sektor perkhidmatan kewangan antarabangsa dan institusi kewangan bukan bank mengikut pelbagai perundangan dan amalan terbaik antarabangsa untuk memastikan sektor-sektor ini bereputasi dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial St. Vincent dan Grenadines